En af 1900-tals stuerne i Tidens Samling

Tidens Samling

Jeg har været bestyrelsesmedlem i Driftsforeningen i Tidens Samling fra 2007 indtil generalforsamlingen i marts 2015, hvor jeg valgte at træde ud. Som sekretær har jeg skrevet et utal af referater, som bestyrelsesmedlem været med til at udvikle museet til det aktive og attraktive sted, det er nu. Det har været en fornøjelse!

Tidens Samling er et levende nutidsmuseum om hverdagen i det 20. århundrede. Et sted hvor man har mulighed for at opleve, hvordan vore nære forfædre levede, tænkte, klædte sig og ikke mindst indrettede sig. Det er ikke et museum i traditionel forstand, men et sted hvor man må røre ved tingene, prøve tøjet, høre musikken, smage på kagerne og læse bøgerne.
For nogle år siden flyttede Tidens Samling til store og smukke nyindrettede lokaler i Farvergården i Odense, en del af Kulturmaskinen, byens kulturelle centrum.


I foråret 2013 var jeg medplanlægger af en serie om "Velfærdsstaten og boligen". Vi har haft besøg af Britta Schall Holberg, Johs. Nørregaard Frandsen og Jørn Henrik Petersen - meget vellykkede foredrag med livlig debat.

 

I februar-marts 2012 var jeg medarrangør af en miniserie i Tidens Samling om kendte menneskers barndom. De inviterede var biskop Drejergaard, borgmester Anker Boye, tidligere amtsborgmester Karen Nøhr og instruktøren og HCAndersen-spilleren Torben Iversen.


I november 2008 arrangerede jeg tre eftermiddage med foredrag i Tidens Samling om nogle helt specielle kvinder, midt i udstillingen om "Den nye kvinde - 1900-1940".
Først fortalte danserne Nini Theilade om sit fantastiske liv som danser. Derefter fortalte jeg om min oldemor Erna Juel-Hansen. Hun var pioner indenfor pige- og kvindegymnastik og børnehaver og som kvindelig forfatter. Til sidst fortalte kunstformidler Lucy Bergstrom fra Kerteminde om de malende fynske kvinder i begyndelsen af 1900-tallet.

I efteråret 2009 arrangerede jeg serien "Tekst Tid Tone":
Forfatteren Bodil Steensen-Leth fortalte om danske forfattere fra begyndelsen af 1900-tallet: Agnes Henningsen og Karin Michaelis.
Forfatteren Vagn Lundbye fortalte om  Tom Kristensen og Morten Korch.
Og digteren Pia Tafdrup fortalte om Frank Jæger og danske digtere fra 1950´erne og 1960´erne.

Hele arrangementet blev til i et samarbejde med litteraturkoordinator Tomas Thøfner og med studerende fra Musikkonservatoriet i Odense.

Se mere på
www.tidenssamling.dkRapporter:

Jeg har skrevet rapporter for musikskoler, kulturforvaltninger og andre, bl.a.:

  • Kultur som kittet mellem børns universer. Børnekultur i Hvidovre kommune, 2003
  • Sproget blomstrer, 2000
  • Model for Modul. Modulundervisning i Odense Musikskole, 2000 

 

Kronik:

Læs min kronik 29. januar 2010 i Fyens Stiftstidende: "Kulturbyen Odense. Odense bugner af kulturtilbud på højt niveau - og mange er vokset frem helt af sig selv."

Læs min kronik 10. september 2006 i Fyens Stiftstidende: "Rejsebrev fra Anatolien", der handler om min rejse til Tyrkiet i sommeren 2006.


Se også:

www.flygtning-fyn.dk  
www.bogensebib.dk
www.odensebib.dk
www.odensebib.dk/topmenu/voksne/eventyrstafetten
www.serviceudvikling.dkEt år med "Aishas Køkken":

Jeg var ansat som konsulent i Institut for Serviceudvikling i Odense fra januar 2007 til april 2008. ISU oprettede Virksomhed Vollsmose med cateringprojektet "VV Catering" eller "Aishas køkken".
Her fulgte jeg en gruppe unge etniske kvinder på deres vej gennem et planlagt uddannelsesforløb hen imod deres drøm: at blive selvstændige i deres eget etniske cateringkøkken.
Jeg skrev de gode historier sammen til en bog, der kan bruges til undervisning og inspiration for unge, for folkeskolens ældste klasser og blandt kvinder med lyst til at etabelere sig selvstændigt - og deres døtre.

ISU arbejder ud fra empowermenttanken. De konkrete budskaber er:
1. Forandring er mulig -både mentalt og fysik. Det handler om at finde vejene og at fange engagementet.
2. Der skal tænkes alternativt og utraditionelt, hvis det skal være muligt at fastholde de svageste gruppers kontakt til arbejdsmarkedet.
3. Etnisk mad er et marked med fremtidige beskæftigelsesmuligheder for kvinder med anden etnisk baggrund.
4. Der er brug for kvindernes viden og kunnen for at løfte det offentliges forpligtelse.
Der ligger også et ligestillingselement i projektet. Kvinderne skal i løbet af året erkende deres egne ressourcer og indgå i forpligtende fællesskaber, de vil blive bevidste om deres eget værd, og deres muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet vil øges. Kvinderne får hermed en ny status i familien.

se:
www.serviceudvikling.dk


Fortællebogen "Aishas Køkken - et cateringprojekt for kvinder i Vollsmose" kan rekvireres gratis hos reception@serviceudvikling.dk
Fås også i klassesæt.

Filmen "Et år i Aishas køkken/VV Catering" er blevet til takket være det nu nedlagte Vollsmosesekretariats velvilje.

Opskrifterne fra køkkenet er samlet i kogebogen "Aishas køkken. Madlavning er universel". Bogen kan fås ved henvendelse til ISU.